Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác phẩm đẹp và phù hợp với mọi tầng lớp.

mặt tròn 50/70/80/90 cm, cao 45/75 cm

gỗ Muồng (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBCF01
Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác phẩm đẹp và phù hợp với mọi tầng lớp.

Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác phẩm đẹp và phù hợp với mọi tầng lớp.

Bàn cafe DTBCF01. Kích thước: mặt tròn 50/70/80/90cm, cao 45/75cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Bàn cafe DTBCF01. Kích thước: mặt tròn 50/70/80/90cm, cao 45/75cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).

Bàn cafe DTBCF01 - Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác... - Hình 3
Bàn cafe DTBCF01 - Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác... - Hình 4
Đóng lại
  • Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác phẩm đẹp và phù hợp với mọi tầng lớp. Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác phẩm đẹp và phù hợp với mọi tầng lớp.
  • Bàn cafe DTBCF01. Kích thước: mặt tròn 50/70/80/90cm, cao 45/75cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ). Bàn cafe DTBCF01. Kích thước: mặt tròn 50/70/80/90cm, cao 45/75cm. Chất liệu: gỗ Muồng (toàn bộ).
  • Bàn cafe DTBCF01 - Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác... - Hình 3
  • Bàn cafe DTBCF01 - Một sản phẩm đa dạng về kích thước và công năng sử dụng là một lựa chọn tốt cho tất cả các tín đồ đam mê gỗ, với vẽ đẹp của gỗ Muồng vàng đây là một tác... - Hình 4