Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượng và đặc biệt trong mọi không gian nội thất.

81cm x 128cm, cao 75cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBLV02
Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượng và đặc biệt trong mọi không gian nội thất.

Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượng và đặc biệt trong mọi không gian nội thất.

Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 5
Bàn làm việc DTBLV02. Kích thước: 81cm x 128cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn làm việc DTBLV02. Kích thước: 81cm x 128cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 3
Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 4
Đóng lại
  • Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượng và đặc biệt trong mọi không gian nội thất. Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượng và đặc biệt trong mọi không gian nội thất.
  • Bàn làm việc DTBLV02. Kích thước: 81cm x 128cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Bàn làm việc DTBLV02. Kích thước: 81cm x 128cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 3
  • Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 4
  • Bàn làm việc DTBLV02 - Một mẫu bàn thật đơn giản nhưng đậm chất riêng của người sử dụng, công năng rất đa dạng nhưng sản phẩm là một vật trang trí cũng như sử dụng rất ấn tượn... - Hình 5