Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc sản một thời trong dòng lịch sử.

mặt tròn 60 cm, cao 45 cm.

gỗ Gõ (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBTX02
Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc sản một thời trong dòng lịch sử.

Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc sản một thời trong dòng lịch sử.

Bàn tròn xưa DTBTX02. Kích thước: mặt tròn 60cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Bàn tròn xưa DTBTX02. Kích thước: mặt tròn 60cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Bàn tròn xưa DTBTX02 - Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc ... - Hình 3
Bàn tròn xưa DTBTX02 - Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc sản một thời trong dòng lịch sử. Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc sản một thời trong dòng lịch sử.
  • Bàn tròn xưa DTBTX02. Kích thước: mặt tròn 60cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Bàn tròn xưa DTBTX02. Kích thước: mặt tròn 60cm, cao 45cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Bàn tròn xưa DTBTX02 - Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc ... - Hình 3
  • Bàn tròn xưa DTBTX02 - Chiếc bàn tròn kiểu dáng xưa chất liệu gỏ đỏ là một sản phẩm nội thất quen thuộc của người Sài Gòn xưa cùng với bộ ghế salon thùng ngày ấy chính là đặc ... - Hình 4