Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hiện đại chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo trong khâu thiết kế và gia công sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

155cm x 49cm, cao 81cm

gỗ Hương và gỗ Nu

còn hàng

38.000.000 ₫ / cái

DTBLV01
Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hiện đại chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo trong khâu thiết kế và gia công sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hiện đại chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo trong khâu thiết kế và gia công sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 5
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 9
Bàn làm việc DTBLV01. Kích thước: 155cm x 49cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Hương & gỗ Nu.

Bàn làm việc DTBLV01. Kích thước: 155cm x 49cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Hương & gỗ Nu.

Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 6
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 10
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 3
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 7
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 4
Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 8
Đóng lại
  • Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hiện đại chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo trong khâu thiết kế và gia công sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hiện đại chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo trong khâu thiết kế và gia công sản xuất nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
  • Bàn làm việc DTBLV01. Kích thước: 155cm x 49cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Hương & gỗ Nu. Bàn làm việc DTBLV01. Kích thước: 155cm x 49cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Hương & gỗ Nu.
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 3
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 4
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 5
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 6
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 7
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 8
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 9
  • Bàn làm việc DTBLV01 - Chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng đẳng cấp là một sản phẩm mang tầm vóc và vị thế cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ. Với phong cách nhẹ nhàng thanh lịch hi... - Hình 10