Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có thượng lưu của gia chủ thời bấy giờ.

45cm x 45cm, cao 96cm

Gỗ Hương kết hợp gỗ Nu 

còn hàng
14.800.000 - 15%

12.580.000 ₫ / cái

DTGHX12
Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có thượng lưu của gia chủ thời bấy giờ.

Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có thượng lưu của gia chủ thời bấy giờ.

Ghế xưa DTGHX12. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 96cm. Chất liệu: Gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX12. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 96cm. Chất liệu: Gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.

Ghế xưa DTGHX12 - Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có t... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX12 - Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có t... - Hình 4
Đóng lại
  • Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có thượng lưu của gia chủ thời bấy giờ. Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có thượng lưu của gia chủ thời bấy giờ.
  • Ghế xưa DTGHX12. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 96cm. Chất liệu: Gỗ Hương kết hợp gỗ Nu. Ghế xưa DTGHX12. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 96cm. Chất liệu: Gỗ Hương kết hợp gỗ Nu.
  • Ghế xưa DTGHX12 - Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có t... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX12 - Mẫu ghế xưa đẹp là một sản phẩm sáng tạo trong kiểu dáng cùng công năng đa dạng trong sử dụng. Chiếc ghế cũng là một vật trang trí thể hiện sự giàu có t... - Hình 4