Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian.

60cm x 105cm

gỗ Hương

còn hàng
10.600.000 - 15%

9.010.000 ₫ / cái

DTGUS01
Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian.

Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian.

Gương xưa DTGUS01. Kích thước: 60cm x 105cm. Chất liệu: gỗ Hương.

Gương xưa DTGUS01. Kích thước: 60cm x 105cm. Chất liệu: gỗ Hương.

Gương xưa DTGUS01 - Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian. 60cm x ... - Hình 3
Gương xưa DTGUS01 - Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian. 60cm x ... - Hình 4
Đóng lại
  • Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian. Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian.
  • Gương xưa DTGUS01. Kích thước: 60cm x 105cm. Chất liệu: gỗ Hương. Gương xưa DTGUS01. Kích thước: 60cm x 105cm. Chất liệu: gỗ Hương.
  • Gương xưa DTGUS01 - Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian. 60cm x ... - Hình 3
  • Gương xưa DTGUS01 - Mẫu gương soi có hoa văn được đục chạm rất tinh tế mang phong cách cổ điển Châu Âu làm nổi bật lên vẻ đẹp sang trọng riêng biệt cho không gian. 60cm x ... - Hình 4