Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ Chiêu Liêu càng làm nổi bật thêm cho bộ sản phẩm.

mặt tròn 81cm, cao 75cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTBBT02
Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ Chiêu Liêu càng làm nổi bật thêm cho bộ sản phẩm.

Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ Chiêu Liêu càng làm nổi bật thêm cho bộ sản phẩm.

Bộ bàn tròn DTBBT02. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bộ bàn tròn DTBBT02. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Bộ bàn tròn DTBBT02 - Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ ... - Hình 3
Bộ bàn tròn DTBBT02 - Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ ... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ Chiêu Liêu càng làm nổi bật thêm cho bộ sản phẩm. Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ Chiêu Liêu càng làm nổi bật thêm cho bộ sản phẩm.
  • Bộ bàn tròn DTBBT02. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Bộ bàn tròn DTBBT02. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Bộ bàn tròn DTBBT02 - Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ ... - Hình 3
  • Bộ bàn tròn DTBBT02 - Bộ bàn tròn xinh xắn là sản phẩm được thực hiện gia công theo yêu cầu từ khách hàng rất có gu thẩm mỹ và rất am hiểu về gỗ tự nhiên, nét đẹp của vân gỗ ... - Hình 4