Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thực hiện và sử dụng gỗ tự nhiên.

240 cm x 70 cm, cao 75 cm.

gỗ Gõ Đỏ & chân sắt.

hết hàng
(call)
DTBLV04
Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thực hiện và sử dụng gỗ tự nhiên.

Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thực hiện và sử dụng gỗ tự nhiên.

Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 5
Bàn làm việc DTBLV04. Kích thước: 240cm x 70cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ & chân sắt.

Bàn làm việc DTBLV04. Kích thước: 240cm x 70cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ & chân sắt.

Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 6
Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 3
Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thực hiện và sử dụng gỗ tự nhiên. Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thực hiện và sử dụng gỗ tự nhiên.
  • Bàn làm việc DTBLV04. Kích thước: 240cm x 70cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ & chân sắt. Bàn làm việc DTBLV04. Kích thước: 240cm x 70cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ & chân sắt.
  • Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 3
  • Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 4
  • Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 5
  • Bàn làm việc DTBLV04 - Chiếc bàn là sản phẩm sáng tạo ngẫu hứng từ vẽ đẹp của gỗ, sự kết hợp giữa hai chất liệu không chỉ tạo vẽ đẹp mà nó còn là kinh nghiệm trong thực tế thự... - Hình 6