Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm.

mặt tròn 81 cm, cao 50 cm.

gỗ Gõ (toàn bộ).

còn hàng
4.500.000 - 10%

4.050.000 ₫ / cái

DTBTX01
Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm.

Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm.

Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 5
Bàn tròn xưa DTBTX01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Bàn tròn xưa DTBTX01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 6
Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 3
Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 4
Đóng lại
  • Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm.
  • Bàn tròn xưa DTBTX01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Bàn tròn xưa DTBTX01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 3
  • Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 4
  • Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 5
  • Bàn tròn xưa DTBTX01 - Một chiếc bàn xưa với hình dáng bên ngoài thật đẹp sẽ là một lựa chọn cho không gian nội thất hoài niệm. mặt tròn 81 cm, cao 50 cm. gỗ Gõ (toàn bộ).... - Hình 6