Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thêm vẽ đẹp và sự sang trọng của bộ bàn ghế riêng biệt này.

mặt tròn 81cm, cao 75cm

gỗ Cẩm Lai & đá Marble

hết hàng
(call)
DTBBT01
Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thêm vẽ đẹp và sự sang trọng của bộ bàn ghế riêng biệt này.

Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thêm vẽ đẹp và sự sang trọng của bộ bàn ghế riêng biệt này.

Bộ bàn tròn DTBBT01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá Marble.

Bộ bàn tròn DTBBT01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá Marble.

Bộ bàn tròn DTBBT01 - Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thê... - Hình 3
Bộ bàn tròn DTBBT01 - Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thê... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thêm vẽ đẹp và sự sang trọng của bộ bàn ghế riêng biệt này. Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thêm vẽ đẹp và sự sang trọng của bộ bàn ghế riêng biệt này.
  • Bộ bàn tròn DTBBT01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá Marble. Bộ bàn tròn DTBBT01. Kích thước: mặt tròn 81cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá Marble.
  • Bộ bàn tròn DTBBT01 - Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thê... - Hình 3
  • Bộ bàn tròn DTBBT01 - Bộ bàn tròn với mặt đá Pháp xưa là một kiệt tác kết hợp độc đáo mà gia chủ muốn sở hữu cho không gian nội thất riêng của mình, chất liệu gỗ Cẩm tăng thê... - Hình 4