Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ghế thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ trong không gian nội thất.

 

gỗ Trắc & gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTSAL02
Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ghế thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ trong không gian nội thất.

Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ghế thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ trong không gian nội thất.

Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 5
Bộ ghế trái nho DTSAL02. Chất liệu: gỗ Trắc và gỗ Nu.

Bộ ghế trái nho DTSAL02. Chất liệu: gỗ Trắc và gỗ Nu.

Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 6
Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 3
Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 7
Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 4
Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 8
Đóng lại
  • Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ghế thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ trong không gian nội thất. Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ghế thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ trong không gian nội thất.
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02. Chất liệu: gỗ Trắc và gỗ Nu. Bộ ghế trái nho DTSAL02. Chất liệu: gỗ Trắc và gỗ Nu.
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 3
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 4
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 5
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 6
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 7
  • Bộ ghế trái nho DTSAL02 - Bộ ghế có họa tiết đục chạm hình quả nho là một bộ sản phẩm rất quen thuộc một thời với người dân đam mê gỗ Sài Gòn, chất liệu gỗ quý rất sang trọng bộ ... - Hình 8