Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại và thời kì của tác phẩm.

 

gỗ Trắc kết hợp đá Marble xưa

còn hàng
102.000.000 - 15%

86.700.000 ₫ / bộ

DTSAL04
Bộ bàn ghế dạng móc đạm chất Trung Hoa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí là một dòng sản phẩm vẫn còn được duy trì và sản xuất cho đến tận ngày nay.

Bộ bàn ghế dạng móc đạm chất Trung Hoa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí là một dòng sản phẩm vẫn còn được duy trì và sản xuất cho đến tận ngày nay.

Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 5
Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại và thời kì của tác phẩm.

Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại và thời kì của tác phẩm.

Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 6
Bộ ghế móc Trắc DTSAL04. Chất liệu: gỗ Trắc kết hợp đá Marble xưa.

Bộ ghế móc Trắc DTSAL04. Chất liệu: gỗ Trắc kết hợp đá Marble xưa.

Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn ghế dạng móc đạm chất Trung Hoa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí là một dòng sản phẩm vẫn còn được duy trì và sản xuất cho đến tận ngày nay. Bộ bàn ghế dạng móc đạm chất Trung Hoa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí là một dòng sản phẩm vẫn còn được duy trì và sản xuất cho đến tận ngày nay.
  • Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại và thời kì của tác phẩm. Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại và thời kì của tác phẩm.
  • Bộ ghế móc Trắc DTSAL04. Chất liệu: gỗ Trắc kết hợp đá Marble xưa. Bộ ghế móc Trắc DTSAL04. Chất liệu: gỗ Trắc kết hợp đá Marble xưa.
  • Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 4
  • Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 5
  • Bộ ghế móc Trắc DTSAL04 - Còn được gọi tên là bộ ghế móc, đây là bộ ghế mang âm hưởng Trung Hoa với các họa tiết tuyệt đẹp cùng ngôn ngữ được lột tả thông qua hình dáng thời đại ... - Hình 6