Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác được khắc họa để phô diễn vẽ đẹp và sang trọng của sản phẩm.

105cm x 215cm, cao 50cm

gỗ Chiêu Liêu & đá Marble

còn hàng

98.000.000 ₫ / cái

DTSAD01
Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác được khắc họa để phô diễn vẽ đẹp và sang trọng của sản phẩm.

Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác được khắc họa để phô diễn vẽ đẹp và sang trọng của sản phẩm.

Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 5
Sập đá xưa DTSAD01. Kích thước: 105cm x 215cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu & đá Marble.

Sập đá xưa DTSAD01. Kích thước: 105cm x 215cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu & đá Marble.

Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 6
Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 3
Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 4
Đóng lại
  • Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác được khắc họa để phô diễn vẽ đẹp và sang trọng của sản phẩm. Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác được khắc họa để phô diễn vẽ đẹp và sang trọng của sản phẩm.
  • Sập đá xưa DTSAD01. Kích thước: 105cm x 215cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu & đá Marble. Sập đá xưa DTSAD01. Kích thước: 105cm x 215cm, cao 50cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu & đá Marble.
  • Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 3
  • Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 4
  • Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 5
  • Sập đá xưa DTSAD01 - Hình dáng chiếc sập xưa được tái hiện với chất liệu đá Marble tuyệt đẹp được lựa chọn rất kỹ, đồng thời phần họa tiết của chân sập cũng là một tuyệt tác... - Hình 6