Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiện đại.

130cm x 50cm, cao 70cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

còn hàng
2.800.000 - 10%

2.520.000 ₫ / cái

DTGDS02
Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiện đại.

Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiện đại.

Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 5
Ghế đọc sách DTGDS02. Kích thước: 130cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Ghế đọc sách DTGDS02. Kích thước: 130cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 3
Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiện đại. Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiện đại.
  • Ghế đọc sách DTGDS02. Kích thước: 130cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Ghế đọc sách DTGDS02. Kích thước: 130cm x 50cm, cao 70cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 3
  • Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 4
  • Ghế đọc sách DTGDS02 - Chiếc ghế đôi với thiết kế hiện đại trên nền tảng xưa gợi nhớ một ký ức xưa, chiếc ghế còn là một lựa chọn mới cho gu nội thất nay pha lân chất liệu hiệ... - Hình 5