Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.

80cm x  30cm, cao 80cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTDGX04
Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.

Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.

Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 5
Đôn gỗ xưa DTDGX04. Kích thước: 80cm x 30cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX04. Kích thước: 80cm x 30cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 6
Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử. Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX04. Kích thước: 80cm x 30cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGX04. Kích thước: 80cm x 30cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 4
  • Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 5
  • Đôn gỗ xưa DTDGX04 - Chiếc đôn hoa văn trang trí chất liệu gỗ Cẩm Lai mang đậm nét văn hóa người Trung Hoa ngày xưa, cùng nghệ thuật chế tác gỗ tinh tế từng thời kỳ lịch sử.... - Hình 6