Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian.

mặt tròn 45cm, cao 60cm

gỗ Cẩm Lai

còn hàng
25.000.000 - 10%

22.500.000 ₫ / cái

DTDGX03
Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian.

Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian.

Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 5
Đôn gỗ xưa DTDGX03. Kích thước: mặt tròn 45cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.

Đôn gỗ xưa DTDGX03. Kích thước: mặt tròn 45cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.

Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 6
Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX03. Kích thước: mặt tròn 45cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai. Đôn gỗ xưa DTDGX03. Kích thước: mặt tròn 45cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 4
  • Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 5
  • Đôn gỗ xưa DTDGX03 - Chiếc đôn chất liệu gỗ Cẩm Lai phối hợp mặt đá xưa cùng thời kỳ là một tác phẩm nghệ thuật quý giá còn lưu giữ lại theo dòng thời gian. mặt tròn 45cm, ... - Hình 6