Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm.

50cm x  30cm, cao 40cm

gỗ Hương (toàn bộ)

còn hàng

3.800.000 ₫ / cái

DTDGX02
Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm.

Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm.

Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 5
Đôn gỗ xưa DTDGX02. Kích thước: 50cm x 30cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Hương (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX02. Kích thước: 50cm x 30cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Hương (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 6
Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 4
Đóng lại
  • Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX02. Kích thước: 50cm x 30cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Hương (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGX02. Kích thước: 50cm x 30cm, cao 40cm. Chất liệu: gỗ Hương (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 4
  • Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 5
  • Đôn gỗ xưa DTDGX02 - Cặp tranh đục chạm với hình dạng ghế đôn chất liệu gỗ Hương là vật trang trí đậm chất nghệ thuật được thể hiện thông qua sự tinh xảo của tác phẩm. 50cm... - Hình 6