Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục đích.

95cm x 55cm, cao 60cm

gỗ Mun & gỗ Nu

hết hàng
(call)
DTCFX01
Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục đích.

Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục đích.

Bàn cafe xưa DTCFX01. Kích thước: 95cm x 55cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Mun & gỗ Nu.

Bàn cafe xưa DTCFX01. Kích thước: 95cm x 55cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Mun & gỗ Nu.

Bàn cafe xưa DTCFX01 - Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục... - Hình 3
Bàn cafe xưa DTCFX01 - Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục... - Hình 4
Đóng lại
  • Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục đích. Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục đích.
  • Bàn cafe xưa DTCFX01. Kích thước: 95cm x 55cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Mun & gỗ Nu. Bàn cafe xưa DTCFX01. Kích thước: 95cm x 55cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Mun & gỗ Nu.
  • Bàn cafe xưa DTCFX01 - Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục... - Hình 3
  • Bàn cafe xưa DTCFX01 - Sự ngẫu hứng trong sáng tạo luôn cho ra những tác phẩm nghệ thuật đầy phong cách riêng trong trang trí và cũng không quên trong công năng sử dụng có mục... - Hình 4