Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng.

98cm x 52cm, cao 55cm

gỗ Cẩm Lai & đá marble Pháp xưa

còn hàng

8.300.000 ₫ / cái

DTCFX02
Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng.

Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng.

Bàn cafe xưa DTCFX02. Kích thước: 98cm x 52cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá marble Pháp xưa.

Bàn cafe xưa DTCFX02. Kích thước: 98cm x 52cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá marble Pháp xưa.

Bàn cafe xưa DTCFX02 - Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng. 98cm x 52cm, cao 55cm. ... - Hình 3
Bàn cafe xưa DTCFX02 - Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng. 98cm x 52cm, cao 55cm. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng. Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng.
  • Bàn cafe xưa DTCFX02. Kích thước: 98cm x 52cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá marble Pháp xưa. Bàn cafe xưa DTCFX02. Kích thước: 98cm x 52cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & đá marble Pháp xưa.
  • Bàn cafe xưa DTCFX02 - Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng. 98cm x 52cm, cao 55cm. ... - Hình 3
  • Bàn cafe xưa DTCFX02 - Kết hợp các chát liệu là phương pháp đã có tính chất thời gian mà vẽ đẹp của nó mãi là riêng biệt và trường tồn theo năm tháng. 98cm x 52cm, cao 55cm. ... - Hình 4