Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duyên mà không phải tín đồ nào đam mê đều có được may mắn.

mặt tròn 115 cm, cao 81 cm.

gỗ Gõ Mật & mặt đá xưa.

còn hàng
38.000.000 - 15%

32.300.000 ₫ / cái

DTBAX04
Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duyên mà không phải tín đồ nào đam mê đều có được may mắn.

Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duyên mà không phải tín đồ nào đam mê đều có được may mắn.

Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 5
Bàn mặt đá xưa DTBAX04. Kích thước: mặt tròn 115cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & mặt đá xưa.

Bàn mặt đá xưa DTBAX04. Kích thước: mặt tròn 115cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & mặt đá xưa.

Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 6
Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 3
Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 7
Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 4
Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 8
Đóng lại
  • Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duyên mà không phải tín đồ nào đam mê đều có được may mắn. Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duyên mà không phải tín đồ nào đam mê đều có được may mắn.
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04. Kích thước: mặt tròn 115cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & mặt đá xưa. Bàn mặt đá xưa DTBAX04. Kích thước: mặt tròn 115cm, cao 81cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & mặt đá xưa.
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 3
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 4
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 5
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 6
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 7
  • Bàn mặt đá xưa DTBAX04 - Chiếc bàn tròn mặt đá xưa cùng chiếc chân tiện được đục chạm tinh tế đã không còn xa là trong giới đam mê đồ gỗ xưa thế nhưng việc sở hữu lại là cái duy... - Hình 8