Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư.

145cm x 46cm, cao 75cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng
33.000.000 - 15%

28.050.000 ₫ / cái

DTBAP02
Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư.

Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư.

Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 5
Bàn trang điểm DTBAP02. Kích thước: 145cm x 46cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Bàn trang điểm DTBAP02. Kích thước: 145cm x 46cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 6
Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 3
Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư.
  • Bàn trang điểm DTBAP02. Kích thước: 145cm x 46cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Bàn trang điểm DTBAP02. Kích thước: 145cm x 46cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 3
  • Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 4
  • Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 5
  • Bàn trang điểm DTBAP02 - Chiếc bàn trang điểm dáng Luois xưa với chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là một lựa chọn cho các quý cô cá tính và đẳng cấp trong không gian riêng tư. 145cm x ... - Hình 6