Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ. Sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế chấm phá thêm chất liệu đá Marble xưa càng thể hiện phong cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm đến tận bây giờ.

156cm x 55cm, cao 112cm

Gỗ Cẩm Lai, gỗ Vải kết hợp mặt đá Marble xa xưa

còn hàng
98.000.000 - 10%

88.200.000 ₫ / cái

DTGHX10
Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ. Sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế chấm phá thêm chất liệu đá Marble xưa càng thể hiện phong cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm đến tận bây giờ.

Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ. Sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế chấm phá thêm chất liệu đá Marble xưa càng thể hiện phong cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm đến tận bây giờ.

Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 9
Ghế xưa DTGHX10. Kích thước: 156cm x 55cm, cao 112cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai, gỗ Vải kết hợp mặt đá Marble xa xưa.

Ghế xưa DTGHX10. Kích thước: 156cm x 55cm, cao 112cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai, gỗ Vải kết hợp mặt đá Marble xa xưa.

Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 7
Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 4
Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 8
Đóng lại
  • Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ. Sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế chấm phá thêm chất liệu đá Marble xưa càng thể hiện phong cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm đến tận bây giờ. Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ. Sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế chấm phá thêm chất liệu đá Marble xưa càng thể hiện phong cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm đến tận bây giờ.
  • Ghế xưa DTGHX10. Kích thước: 156cm x 55cm, cao 112cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai, gỗ Vải kết hợp mặt đá Marble xa xưa. Ghế xưa DTGHX10. Kích thước: 156cm x 55cm, cao 112cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai, gỗ Vải kết hợp mặt đá Marble xa xưa.
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 6
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 7
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 8
  • Ghế xưa DTGHX10 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ cây Vải phần đáy ngồi ghế rất quí hiếm với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn d... - Hình 9