Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và chiêm ngưỡng tác phẩm từng ngày còn là cái duyên.

 

gỗ Trắc (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTSAL05
Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và chiêm ngưỡng tác phẩm từng ngày còn là cái duyên.

Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và chiêm ngưỡng tác phẩm từng ngày còn là cái duyên.

Bộ ghế thúng DTSAL05. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Bộ ghế thúng DTSAL05. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Bộ ghế thúng DTSAL05 - Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và ... - Hình 3
Bộ ghế thúng DTSAL05 - Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và ... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và chiêm ngưỡng tác phẩm từng ngày còn là cái duyên. Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và chiêm ngưỡng tác phẩm từng ngày còn là cái duyên.
  • Bộ ghế thúng DTSAL05. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Bộ ghế thúng DTSAL05. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Bộ ghế thúng DTSAL05 - Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và ... - Hình 3
  • Bộ ghế thúng DTSAL05 - Bộ bàn tròn với 6 ghế có tiết tấu tròn cùng các họa tiết chạm trổ thật tinh xảo, thời gian còn lưu giữ lại được sự trọn vẹn bộ tác phẩm, được sở hữu và ... - Hình 4