Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn.

38cm x 38cm, cao 83cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTGHX14
Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Ghế xưa DTGHX14. Kich thước: 38cm x 38cm, cao 83cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX14. Kich thước: 38cm x 38cm, cao 83cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX14 - Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi án... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX14 - Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi án... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn. Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn.
  • Ghế xưa DTGHX14. Kich thước: 38cm x 38cm, cao 83cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX14. Kich thước: 38cm x 38cm, cao 83cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX14 - Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi án... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX14 - Bộ ghế Sài Gòn xưa gỗ Trắc quí hiếm vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian có vụt trôi, màu sắc cùng vân gỗ Trắc mỗi chiếc ghế tựa như tranh vẽ lôi cuốn mọi án... - Hình 4