Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế này thể hiện tính cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm.

188cm x 55cm, cao 102cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

còn hàng
258.000.000 - 10%

232.200.000 ₫ / cái

DTGHX09
Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế này thể hiện tính cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm.

Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế này thể hiện tính cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm.

Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX09. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX09. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế này thể hiện tính cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm. Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tinh xảo trong từng họa tiết chạm trổ trên chiếc ghế này thể hiện tính cách và vị thế của gia chủ xưa còn được lưu giữ bởi tác phẩm.
  • Ghế xưa DTGHX09. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX09. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX09 - Chiếc ghế Trung Hoa rất xa xưa cùng chất liệu gỗ Trắc rất quí với điểm đặc biệt chính là mặt ghế trọn vẹn duy nhất 1 tấm gỗ rộng 55cm và dày 3cm, sự tin... - Hình 6