Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế tác đồng thời đại bấy giờ.

cao 170cm

đồng kết hợp đá 

còn hàng

15.800.000 ₫ / cái

DTMOA02
Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế tác đồng thời đại bấy giờ.

Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế tác đồng thời đại bấy giờ.

Cây treo áo xưa DTMOA02. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: đồng kết hợp đá.

Cây treo áo xưa DTMOA02. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: đồng kết hợp đá.

Cây treo áo xưa DTMOA02 - Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế... - Hình 3
Cây treo áo xưa DTMOA02 - Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế... - Hình 4
Đóng lại
  • Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế tác đồng thời đại bấy giờ. Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế tác đồng thời đại bấy giờ.
  • Cây treo áo xưa DTMOA02. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: đồng kết hợp đá. Cây treo áo xưa DTMOA02. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: đồng kết hợp đá.
  • Cây treo áo xưa DTMOA02 - Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế... - Hình 3
  • Cây treo áo xưa DTMOA02 - Cây treo áo Pháp xưa với họa tiết quí tộc được người thiết kế phối hợp trên hai chất liệu sang trọng thể hiện được sự xa hoa giàu có cùng nghệ thuật chế... - Hình 4