Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng cấp mà nhà sản xuất đã tạo nên.

40cm x 60cm, cao 120cm

Đồng kết hợp mặt đá Granit màu đen

còn hàng

68.000.000 ₫ / cái

DTDOH02
Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng cấp mà nhà sản xuất đã tạo nên.

Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng cấp mà nhà sản xuất đã tạo nên.

Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 5
Đồng hồ xưa DTDOH02. Kích thước: 40cm x 60cm, cao 120cm. Chất liệu: Đồng kết hợp mặt đá Granit màu đen.

Đồng hồ xưa DTDOH02. Kích thước: 40cm x 60cm, cao 120cm. Chất liệu: Đồng kết hợp mặt đá Granit màu đen.

Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 3
Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 4
Đóng lại
  • Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng cấp mà nhà sản xuất đã tạo nên. Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng cấp mà nhà sản xuất đã tạo nên.
  • Đồng hồ xưa DTDOH02. Kích thước: 40cm x 60cm, cao 120cm. Chất liệu: Đồng kết hợp mặt đá Granit màu đen. Đồng hồ xưa DTDOH02. Kích thước: 40cm x 60cm, cao 120cm. Chất liệu: Đồng kết hợp mặt đá Granit màu đen.
  • Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 3
  • Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 4
  • Đồng hồ xưa DTDOH02 - Đồng hồ Pháp cổ xưa, sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá Granit trên cùng một tác phẩm nghệ thuật càng tôn lên vẽ đẹp cũng như sự sang trọng đẳng ... - Hình 5