Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vật trang trí thể hiện sự sang trọng.

cao 170 cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

còn hàng
7.800.000 - 10%

7.020.000 ₫ / cái

DTMOA01
Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vật trang trí thể hiện sự sang trọng.

Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vật trang trí thể hiện sự sang trọng.

Cây treo áo xưa DTMOA01. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Cây treo áo xưa DTMOA01. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Cây treo áo xưa DTMOA01 - Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vậ... - Hình 3
Cây treo áo xưa DTMOA01 - Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vậ... - Hình 4
Đóng lại
  • Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vật trang trí thể hiện sự sang trọng. Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vật trang trí thể hiện sự sang trọng.
  • Cây treo áo xưa DTMOA01. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Cây treo áo xưa DTMOA01. Kích thước: cao 170cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Cây treo áo xưa DTMOA01 - Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vậ... - Hình 3
  • Cây treo áo xưa DTMOA01 - Cây treo áo xưa với hình thức đơn giản nhưng chất liệu gỗ Trắc quí cùng hoa văn đục chạm đẹp cũng là một trong những sản phẩm được người xưa dùng làm vậ... - Hình 4