Cặp voi xưa

ngang 50cm , dài 90cm , cao 60cm

Đồng xưa

còn hàng

39.000.000 ₫ / con

DTVOD01
Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 1
Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 2
Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 3
Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 4
Đóng lại
  • Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 1
  • Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 2
  • Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 3
  • Voi đồng DTVOD01 - Mô tả: Cặp voi xưa. Kích thước: ngang 50cm, dài 90cm, cao 60cm. Chất liệu: Đồng xưa. - Hình 4