chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa.

chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm

chất đồng xưa kết hợp thủy tinh

còn hàng

3.300.000 ₫ / cái

DTDEB01
Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa.

Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa.

Đèn bàn xưa DTDEB01. Kích thước: chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. Chất liệu: chất đồng xưa kết hợp thủy tinh.

Đèn bàn xưa DTDEB01. Kích thước: chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. Chất liệu: chất đồng xưa kết hợp thủy tinh.

Đèn bàn xưa DTDEB01 - Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa. chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. chất đồng xưa... - Hình 3
Đèn bàn xưa DTDEB01 - Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa. chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. chất đồng xưa... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa. Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa.
  • Đèn bàn xưa DTDEB01. Kích thước: chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. Chất liệu: chất đồng xưa kết hợp thủy tinh. Đèn bàn xưa DTDEB01. Kích thước: chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. Chất liệu: chất đồng xưa kết hợp thủy tinh.
  • Đèn bàn xưa DTDEB01 - Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa. chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. chất đồng xưa... - Hình 3
  • Đèn bàn xưa DTDEB01 - Chiếc đèn bàn Pháp xưa xinh xắn cổ kính đầy sang trọng rất phù hợp với không gian hoài niệm gợi kí ức xưa. chóa đèn tròn 30cm, cao 75cm. chất đồng xưa... - Hình 4