Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ.

mặt tròn 30cm, cao 60cm

gỗ Cẩm Lai & gỗ Lồng Mứt

hết hàng
(call)
DTDGX07
Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ.

Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ.

Đôn gỗ xưa DTDGX07. Kích thước: mặt tròn 30cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Lồng Mứt.

Đôn gỗ xưa DTDGX07. Kích thước: mặt tròn 30cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Lồng Mứt.

Đôn gỗ xưa DTDGX07 - Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ. ... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX07 - Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ. Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX07. Kích thước: mặt tròn 30cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Lồng Mứt. Đôn gỗ xưa DTDGX07. Kích thước: mặt tròn 30cm, cao 60cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & gỗ Lồng Mứt.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX07 - Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ. ... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX07 - Chiếc đôn với nghệ thuật cẩn gỗ tạo họa tiết trang trí độc đáo trên chất liệu gỗ Cẩm Lai là một tác phẩm nghệ đầy sáng tạo mà dòng lịch sử còn lưu giữ. ... - Hình 4