Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch sử.

55cm x  42cm, cao 89cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

còn hàng

29.000.000 ₫ / cái

DTDGX01
Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch sử.

Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch sử.

Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 5
Đôn gỗ xưa DTDGX01. Kích thước: 55cm x 42cm, cao 89cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX01. Kích thước: 55cm x 42cm, cao 89cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 6
Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 4
Đóng lại
  • Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch sử. Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch sử.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX01. Kích thước: 55cm x 42cm, cao 89cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGX01. Kích thước: 55cm x 42cm, cao 89cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 4
  • Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 5
  • Đôn gỗ xưa DTDGX01 - Cặp đôn xưa chất liệu gỗ Trắc quý hiếm là những vật trang trí rất giá trị thể hiện phong cách riêng cùng vị thế gia chủ trong từng dòng thời gian lịch s... - Hình 6