Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa.

44cm x  44cm, cao 66cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

còn hàng
9.500.000 - 20%

7.600.000 ₫ / cái

DTDGX08
Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa.

Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa.

Đôn gỗ xưa DTDGX08. Kích thước: 44cm x 44cm, cao 66cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX08. Kích thước: 44cm x 44cm, cao 66cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGX08 - Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa. ... - Hình 3
Đôn gỗ xưa DTDGX08 - Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa. ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa. Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa.
  • Đôn gỗ xưa DTDGX08. Kích thước: 44cm x 44cm, cao 66cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGX08. Kích thước: 44cm x 44cm, cao 66cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGX08 - Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa. ... - Hình 3
  • Đôn gỗ xưa DTDGX08 - Chiếc đôn xưa chất liệu gỗ Trắc rất quý với công năng sử dụng đa dạng đầy tính linh hoạt trong nghệ thuật trang trí mục đích hoài niệm không gian xưa. ... - Hình 4