Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất.

46cm x  46cm, cao 80cm

gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ)

còn hàng
2.300.000 - 10%

2.070.000 ₫ / cái

DTDGM04
Chiếc đôn gỗ với chủ đích phơi bày vẽ đẹp vân gỗ tự nhiên cùng công năng sử dụng thuận tiện cũng là một sản phẩm đa dụng trong nghệ thuật trang trí.

Chiếc đôn gỗ với chủ đích phơi bày vẽ đẹp vân gỗ tự nhiên cùng công năng sử dụng thuận tiện cũng là một sản phẩm đa dụng trong nghệ thuật trang trí.

Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 5
Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất.

Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất.

Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 6
Đôn gỗ xưa DTDGM04. Kích thước: 46cm x 46cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM04. Kích thước: 46cm x 46cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).

Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc đôn gỗ với chủ đích phơi bày vẽ đẹp vân gỗ tự nhiên cùng công năng sử dụng thuận tiện cũng là một sản phẩm đa dụng trong nghệ thuật trang trí. Chiếc đôn gỗ với chủ đích phơi bày vẽ đẹp vân gỗ tự nhiên cùng công năng sử dụng thuận tiện cũng là một sản phẩm đa dụng trong nghệ thuật trang trí.
  • Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất.
  • Đôn gỗ xưa DTDGM04. Kích thước: 46cm x 46cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ). Đôn gỗ xưa DTDGM04. Kích thước: 46cm x 46cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Bằng Lăng cườm (toàn bộ).
  • Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 4
  • Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 5
  • Đôn gỗ xưa DTDGM04 - Chiếc đôn mang hình dáng xưa chất liệu gỗ Bằng Lăng cườm với công năng riêng biệt hoặc cùng kết hợp vật trang trí trong các không gian nội thất. 46cm x... - Hình 6