Đồng hồ xưa, thiết kế đẹp sang trọng gồm đồng hồ chính thân bằng gốm sứ và hai bình trang trí bằng gốm sứ rất cao cấp với hoa tiết hoa văn tinh tế thể hiện đẳng cấp sang trọng của bộ sản phẩm khi được trưng bày.

 

Gốm sứ rất cao cấp mạ vàng 18k.

còn hàng

49.000.000 ₫ / bộ

DTDOH01
Đồng hồ xưa, thiết kế đẹp sang trọng gồm đồng hồ chính thân bằng gốm sứ và hai bình trang trí bằng gốm sứ rất cao cấp với hoa tiết hoa văn tinh tế thể hiện đẳng cấp sang trọng của bộ sản phẩm khi được trưng bày.

Đồng hồ xưa, thiết kế đẹp sang trọng gồm đồng hồ chính thân bằng gốm sứ và hai bình trang trí bằng gốm sứ rất cao cấp với hoa tiết hoa văn tinh tế thể hiện đẳng cấp sang trọng của bộ sản phẩm khi được trưng bày.

Đồng hồ xưa DTDOH01. Chất liệu: Gốm sứ rất cao cấp mạ vàng 18k.

Đồng hồ xưa DTDOH01. Chất liệu: Gốm sứ rất cao cấp mạ vàng 18k.

Đóng lại
  • Đồng hồ xưa, thiết kế đẹp sang trọng gồm đồng hồ chính thân bằng gốm sứ và hai bình trang trí bằng gốm sứ rất cao cấp với hoa tiết hoa văn tinh tế thể hiện đẳng cấp sang trọng của bộ sản phẩm khi được trưng bày. Đồng hồ xưa, thiết kế đẹp sang trọng gồm đồng hồ chính thân bằng gốm sứ và hai bình trang trí bằng gốm sứ rất cao cấp với hoa tiết hoa văn tinh tế thể hiện đẳng cấp sang trọng của bộ sản phẩm khi được trưng bày.
  • Đồng hồ xưa DTDOH01. Chất liệu: Gốm sứ rất cao cấp mạ vàng 18k. Đồng hồ xưa DTDOH01. Chất liệu: Gốm sứ rất cao cấp mạ vàng 18k.