Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà sản xuất đã thực hiện.

31cm x 110c, cao 45cm

Đồng xưa kết hợp mặt đá Marble màu xanh ngọc

còn hàng

55.000.000 ₫ / cái

DTDOH03
Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà sản xuất đã thực hiện.

Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà sản xuất đã thực hiện.

Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 5
Đồng hồ xưa DTDOH03. Kích thước: 31cm x 110c, cao 45cm. Chất liệu: Đồng xưa kết hợp mặt đá Marble màu xanh ngọc.

Đồng hồ xưa DTDOH03. Kích thước: 31cm x 110c, cao 45cm. Chất liệu: Đồng xưa kết hợp mặt đá Marble màu xanh ngọc.

Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 6
Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 3
Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 4
Đóng lại
  • Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà sản xuất đã thực hiện. Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà sản xuất đã thực hiện.
  • Đồng hồ xưa DTDOH03. Kích thước: 31cm x 110c, cao 45cm. Chất liệu: Đồng xưa kết hợp mặt đá Marble màu xanh ngọc. Đồng hồ xưa DTDOH03. Kích thước: 31cm x 110c, cao 45cm. Chất liệu: Đồng xưa kết hợp mặt đá Marble màu xanh ngọc.
  • Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 3
  • Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 4
  • Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 5
  • Đồng hồ xưa DTDOH03 - Đồng hồ Pháp xưa, với sự phối hợp giữa hai chất liệu đồng và đá marble trên cùng một tác phẩm nghệ thuật trang trí mang tính biểu tượng sống động mà nhà... - Hình 6