Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm trang trí sang trọng và đẳng cấp.

tròn đường kính 100 cm.

Atimon & Thủy tinh.

còn hàng
18.600.000 - 15%

15.810.000 ₫ / bộ

DTDEC01
Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm trang trí sang trọng và đẳng cấp.

Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm trang trí sang trọng và đẳng cấp.

Đèn chùm xưa DTDEC01. Kích thước: tròn đường kính 100cm. Chất liệu: Atimon & Thủy tinh.

Đèn chùm xưa DTDEC01. Kích thước: tròn đường kính 100cm. Chất liệu: Atimon & Thủy tinh.

Đèn chùm xưa DTDEC01 - Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm ... - Hình 3
Đèn chùm xưa DTDEC01 - Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm ... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm trang trí sang trọng và đẳng cấp. Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm trang trí sang trọng và đẳng cấp.
  • Đèn chùm xưa DTDEC01. Kích thước: tròn đường kính 100cm. Chất liệu: Atimon & Thủy tinh. Đèn chùm xưa DTDEC01. Kích thước: tròn đường kính 100cm. Chất liệu: Atimon & Thủy tinh.
  • Đèn chùm xưa DTDEC01 - Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm ... - Hình 3
  • Đèn chùm xưa DTDEC01 - Bộ đèn chùm mang phong cách Châu âu với chất liệu Atimon phần thân được sơn phủ nhủ đồng kết hợp chất liệu thủy tinh phần chóa đèn tạo nên một tác phẩm ... - Hình 4