Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi lưu truyền theo thời gian.

40.5cm x 80.5cm

tranh cẩn xà cừ trên nền đen

còn hàng

12.200.000 ₫ / bộ

DTTRA01
Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi lưu truyền theo thời gian.

Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi lưu truyền theo thời gian.

Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 5
Bộ tranh xưa DTTRA01. Kích thước: 40.5 cm x 80.5 cm. Chất liệu: tranh cẩn xà cừ trên nền đen.

Bộ tranh xưa DTTRA01. Kích thước: 40.5 cm x 80.5 cm. Chất liệu: tranh cẩn xà cừ trên nền đen.

Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 3
Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 4
Đóng lại
  • Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi lưu truyền theo thời gian. Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi lưu truyền theo thời gian.
  • Bộ tranh xưa DTTRA01. Kích thước: 40.5 cm x 80.5 cm. Chất liệu: tranh cẩn xà cừ trên nền đen. Bộ tranh xưa DTTRA01. Kích thước: 40.5 cm x 80.5 cm. Chất liệu: tranh cẩn xà cừ trên nền đen.
  • Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 3
  • Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 4
  • Bộ tranh xưa DTTRA01 - Bộ tranh xưa với tên gọi Mai Lan Cúc Trúc là một bộ tranh không xa lạ với người Việt, bộ tranh là nét đẹp văn hóa người dân yêu nghệ thuật xưa vẫn mãi l... - Hình 5