Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ cao thời điểm hiện tại.

200cm x 70cm, cao 55cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng

38.000.000 ₫ / cái

DTGHN01
Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ cao thời điểm hiện tại.

Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ cao thời điểm hiện tại.

Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 5
Ghế nằm DTGHN01. Kích thước: 200cm x 70cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế nằm DTGHN01. Kích thước: 200cm x 70cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 3
Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ cao thời điểm hiện tại. Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ cao thời điểm hiện tại.
  • Ghế nằm DTGHN01. Kích thước: 200cm x 70cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Ghế nằm DTGHN01. Kích thước: 200cm x 70cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 3
  • Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 4
  • Ghế nằm DTGHN01 - Chiếc ghế được phỏng theo chiếc phương nằm xa xưa với kiểu dáng cách điệu cùng chất liệu Cẩm Lai xưa đã tạo nên một sản phẩm đẹp và có cá tính thẩm mỹ c... - Hình 5