Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn.

190cm x 58cm, cao 85cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng
38.500.000 - 15%

32.725.000 ₫ / cái

DTGHX08
Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn.

Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn.

Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX08. Kích thước: 190cm x 58cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX08. Kích thước: 190cm x 58cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 7
Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn.
  • Ghế xưa DTGHX08. Kích thước: 190cm x 58cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX08. Kích thước: 190cm x 58cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 6
  • Ghế xưa DTGHX08 - Chiếc ghế xưa đậm chất Trung Hoa cổ xưa cùng chất liệu gỗ Cẩm Lai quý là tác phẩm mang đậm nét văn hóa của người Hoa sống tại Sài Gòn. 190cm x 58cm, ca... - Hình 7