Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong giới thượng lưu.

205cm x 85cm, cao 115cm

 gỗ Cẩm Lai bọc da bò

hết hàng
(call)
DTGHL02
Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong giới thượng lưu.

Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong giới thượng lưu.

Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 5
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 9
Ghế Louis DTGHL02. Kích thước: 205cm x 85cm, cao 115cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai bọc da bò.

Ghế Louis DTGHL02. Kích thước: 205cm x 85cm, cao 115cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai bọc da bò.

Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 6
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 10
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 3
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 7
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 4
Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 8
Đóng lại
  • Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong giới thượng lưu. Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong giới thượng lưu.
  • Ghế Louis DTGHL02. Kích thước: 205cm x 85cm, cao 115cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai bọc da bò. Ghế Louis DTGHL02. Kích thước: 205cm x 85cm, cao 115cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai bọc da bò.
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 3
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 4
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 5
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 6
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 7
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 8
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 9
  • Ghế Louis DTGHL02 - Chiếc ghế Luois tuyệt đẹp và đầy sang trọng và đẳng cấp một thời cùng chất liệu rất độc đáo để tạo nên một tác phẩm quý phái và đã rất quen thuộc trong ... - Hình 10