Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế cũng rất tâm huyết với tác phẩm từ yêu cầu rất riêng từ gia chủ lúc bấy giờ.

45cm x 45cm, cao 102cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

còn hàng

9.800.000 ₫ / cái

DTGHX06
Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế cũng rất tâm huyết với tác phẩm từ yêu cầu rất riêng từ gia chủ lúc bấy giờ.

Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế cũng rất tâm huyết với tác phẩm từ yêu cầu rất riêng từ gia chủ lúc bấy giờ.

Ghế xưa DTGHX06. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX06. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX06 - Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX06 - Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế... - Hình 4
Đóng lại
  • Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế cũng rất tâm huyết với tác phẩm từ yêu cầu rất riêng từ gia chủ lúc bấy giờ. Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế cũng rất tâm huyết với tác phẩm từ yêu cầu rất riêng từ gia chủ lúc bấy giờ.
  • Ghế xưa DTGHX06. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX06. Kích thước: 45cm x 45cm, cao 102cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX06 - Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX06 - Họa tiết tạo nên giá trị trường tồn theo thời gian cùng chất liệu gỗ Trắc quí trong khâu chọn lựa nguyên vật liệu hình thành tác phẩm hẳn người thiết kế... - Hình 4