Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn đọng lại trong ký ức của người dân Sài Gòn.

55cm x 65cm, cao 75cm

gỗ Cẩm Lai (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTGHX17
Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn đọng lại trong ký ức của người dân Sài Gòn.

Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn đọng lại trong ký ức của người dân Sài Gòn.

Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX17. Kích thước: 55cm x 65cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX17. Kích thước: 55cm x 65cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn đọng lại trong ký ức của người dân Sài Gòn. Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn đọng lại trong ký ức của người dân Sài Gòn.
  • Ghế xưa DTGHX17. Kích thước: 55cm x 65cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX17. Kích thước: 55cm x 65cm, cao 75cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX17 - Chiếc ghế thùng Sài Gòn xưa tuyệt đẹp với chất liệu vân gỗ như một bức tranh, từng chiếc ghế là một kỷ vật gợi nhớ kỷ niệm một khoảng thời gian xưa còn ... - Hình 6