Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người.

42cm x 42cm, cao 90cm

gỗ Cẩm Lai & bọc nệm

còn hàng
2.300.000 - 10%

2.070.000 ₫ / cái

DTGHX05
Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người.

Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người.

Ghế xưa DTGHX05. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & bọc nệm.

Ghế xưa DTGHX05. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & bọc nệm.

Ghế xưa DTGHX05 - Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người. 42cm x 42cm, cao 90cm. gỗ Cẩm Lai ... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX05 - Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người. 42cm x 42cm, cao 90cm. gỗ Cẩm Lai ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người. Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người.
  • Ghế xưa DTGHX05. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & bọc nệm. Ghế xưa DTGHX05. Kích thước: 42cm x 42cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & bọc nệm.
  • Ghế xưa DTGHX05 - Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người. 42cm x 42cm, cao 90cm. gỗ Cẩm Lai ... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX05 - Chiếc ghế bàn ăn gỗ Cẩm Lai phối hợp với chất liệu vải nhung hòa quyện để tạo nên một tuyệt tác say đắm lòng người. 42cm x 42cm, cao 90cm. gỗ Cẩm Lai ... - Hình 4