Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách rất riêng.

188cm x 72cm, cao 58cm

gỗ Mun & bọc simili

còn hàng

16.000.000 ₫ / cái

DTGHN02
Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách rất riêng.

Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách rất riêng.

Ghế nằm DTGHN02. Kích thước: 188cm x 72cm, cao 58cm. Chất liệu: gỗ Mun & bọc simili.

Ghế nằm DTGHN02. Kích thước: 188cm x 72cm, cao 58cm. Chất liệu: gỗ Mun & bọc simili.

Ghế nằm DTGHN02 - Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách ... - Hình 3
Ghế nằm DTGHN02 - Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách ... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách rất riêng. Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách rất riêng.
  • Ghế nằm DTGHN02. Kích thước: 188cm x 72cm, cao 58cm. Chất liệu: gỗ Mun & bọc simili. Ghế nằm DTGHN02. Kích thước: 188cm x 72cm, cao 58cm. Chất liệu: gỗ Mun & bọc simili.
  • Ghế nằm DTGHN02 - Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách ... - Hình 3
  • Ghế nằm DTGHN02 - Chiếc ghế đệm tô điểm theo cho chiếc giường ngủ sang trọng trong cùng một không gian phòng ngủ đẳng cấp là là một lựa chọn hoàn hảo thêm cho phong cách ... - Hình 4