Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với chất liệu gỗ quí và đường nét hoàn hảo trong sử dụng. 

42cm x 45cm, cao 95cm

Gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương

còn hàng

13.800.000 ₫ / cái

DTGHX11
Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với chất liệu gỗ quí và đường nét hoàn hảo trong sử dụng.

Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với chất liệu gỗ quí và đường nét hoàn hảo trong sử dụng.

Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX11. Kich thước: 42cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.

Ghế xưa DTGHX11. Kich thước: 42cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.

Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với chất liệu gỗ quí và đường nét hoàn hảo trong sử dụng. Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với chất liệu gỗ quí và đường nét hoàn hảo trong sử dụng.
  • Ghế xưa DTGHX11. Kich thước: 42cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương. Ghế xưa DTGHX11. Kich thước: 42cm x 45cm, cao 95cm. Chất liệu: Gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.
  • Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX11 - Chiếc ghế là một tuyệt tác với thiết kế rất đẹp đặc biệt với sự thoải mái khi sử dụng cũng là điểm nổi bậc của tác phẩm xưa này. Tác phẩm duy nhất với c... - Hình 6