Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế.

62cm x 56cm, cao 105cm

gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương

hết hàng
(call)
DTGHX16
Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế.

Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế.

Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 5
Ghế xưa DTGHX16. Kích thước: 62cm x 56cm, cao 105cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.

Ghế xưa DTGHX16. Kích thước: 62cm x 56cm, cao 105cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.

Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 6
Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 7
Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 4
Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 8
Đóng lại
  • Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế.
  • Ghế xưa DTGHX16. Kích thước: 62cm x 56cm, cao 105cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương. Ghế xưa DTGHX16. Kích thước: 62cm x 56cm, cao 105cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai kết hợp gỗ Nu Hương.
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 4
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 5
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 6
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 7
  • Ghế xưa DTGHX16 - Chiếc ghế Louis được đục chạm hoa văn rất chi tiết cùng chất liệu phối hợp tôn lên giá trị và sự sang trọng đẳng cấp của chiếc ghế. 62cm x 56cm, cao 10... - Hình 8