Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành một vật trang trí hoài niệm một thời ngoài công năng thực dụng của chính nó.

36cm x 40cm, cao 85cm

gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTGHX18
Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành một vật trang trí hoài niệm một thời ngoài công năng thực dụng của chính nó.

Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành một vật trang trí hoài niệm một thời ngoài công năng thực dụng của chính nó.

Ghế xưa DTGHX18. Kích thước: 36cm x 40cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX18. Kích thước: 36cm x 40cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX18 - Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành m... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX18 - Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành m... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành một vật trang trí hoài niệm một thời ngoài công năng thực dụng của chính nó. Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành một vật trang trí hoài niệm một thời ngoài công năng thực dụng của chính nó.
  • Ghế xưa DTGHX18. Kích thước: 36cm x 40cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX18. Kích thước: 36cm x 40cm, cao 85cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX18 - Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành m... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX18 - Chiếc ghế kiểu dáng Sài Gòn xưa đã trở nên rất quen thuộc với văn hóa Miền Nam từ rất lâu, chiếc ghế không còn là một vật dụng mà giờ đây đã trở thành m... - Hình 4