Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian.

mặt tròn 38cm cao 96cm

gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ)

còn hàng
3.200.000 - 10%

2.880.000 ₫ / cái

DTGHX15
Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian.

Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian.

Ghế xưa DTGHX15. Kích thước: mặt tròn 38cm cao 96cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX15. Kích thước: mặt tròn 38cm cao 96cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).

Ghế xưa DTGHX15 - Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian. mặt tròn 38cm ... - Hình 3
Ghế xưa DTGHX15 - Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian. mặt tròn 38cm ... - Hình 4
Đóng lại
  • Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian. Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian.
  • Ghế xưa DTGHX15. Kích thước: mặt tròn 38cm cao 96cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ). Ghế xưa DTGHX15. Kích thước: mặt tròn 38cm cao 96cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ (toàn bộ).
  • Ghế xưa DTGHX15 - Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian. mặt tròn 38cm ... - Hình 3
  • Ghế xưa DTGHX15 - Một mẫu ghế song tiện rất phổ biến ngày xưa, ghế được trao chuốt đường nét và phối hợp nghệ thuật tiện gỗ để tạo nên kiệt tác thời gian. mặt tròn 38cm ... - Hình 4