Chiếc bàn trang điểm xưa gợi nhớ một thời gian hoài niệm, chiếc bàn không còn là một vật dụng với công năng sử dụng đơn thuần mà còn có thể là một vật trang trí hoài niệm trong các không gian xưa.

125 cm x 40 cm, cao 140 cm.

gỗ Gõ & gỗ Nu.

còn hàng
13.800.000 - 10%

12.420.000 ₫ / bộ

DTBAP03
Chiếc bàn trang điểm xưa gợi nhớ một thời gian hoài niệm, chiếc bàn không còn là một vật dụng với công năng sử dụng đơn thuần mà còn có thể là một vật trang trí hoài niệm trong các không gian xưa.

Chiếc bàn trang điểm xưa gợi nhớ một thời gian hoài niệm, chiếc bàn không còn là một vật dụng với công năng sử dụng đơn thuần mà còn có thể là một vật trang trí hoài niệm trong các không gian xưa.

Bàn trang điểm DTBAP03. Kích thước: 125cm x 40cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Gõ & gỗ Nu.

Bàn trang điểm DTBAP03. Kích thước: 125cm x 40cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Gõ & gỗ Nu.

Đóng lại
  • Chiếc bàn trang điểm xưa gợi nhớ một thời gian hoài niệm, chiếc bàn không còn là một vật dụng với công năng sử dụng đơn thuần mà còn có thể là một vật trang trí hoài niệm trong các không gian xưa. Chiếc bàn trang điểm xưa gợi nhớ một thời gian hoài niệm, chiếc bàn không còn là một vật dụng với công năng sử dụng đơn thuần mà còn có thể là một vật trang trí hoài niệm trong các không gian xưa.
  • Bàn trang điểm DTBAP03. Kích thước: 125cm x 40cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Gõ & gỗ Nu. Bàn trang điểm DTBAP03. Kích thước: 125cm x 40cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Gõ & gỗ Nu.